REKRUTACJA DO NASZEGO PRZEDSZKOLA (kliknij w pasek)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dokumenty

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

w roku szkolnym 2020/2021

 

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
Data dodania: 2019-04-14 21:36:36
Data edycji: 2020-10-08 18:55:54
Ilość wyświetleń: 1165
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej