REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025 (kliknij w pasek)
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Ramowy rozkład dnia

Godzina czynności:

 

6.30 - 8.00 Schodzenie się dzieci w oddziałach 
Zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie, kontakty z rodzicami, ćwiczenia poranne.


8.00 - 8.30 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów, wyrabianie nawyków higieniczno - kulturalnych.


8.30 - 9.00 Śniadanie.


9.00 - 9.30 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.


9.30 - 9.45 Gry i zabawy ruchowe. 


9.45 - 10.15 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.


10.15 - 11.15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno - technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

 

11.15 - 11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo - higieniczne.


11.30 - 12.00 Obiad – I danie.

 

12.00 - 12.15 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.


12.00 - 14.15 Odpoczynek – grupa żłobkowa, oddział Pomidorki, oddział Jeżyki


12.15 - 13.45 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.


13.45 - 14.00 Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku.


14.00 - 14.30 Obiad – II danie.


14.30 – 16.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.

 

Data dodania: 2019-04-14 22:11:33
Data edycji: 2022-09-04 12:40:49
Ilość wyświetleń: 3129
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej