REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2024/2025 (kliknij w pasek)
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZARNKOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.przedszkole2.czarnkow.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2019-05-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest AGNIESZKA GÓRSKA-CICHOREK, adres e-mail: przedszkole2@czarnkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 255 31 40 lub 795 146 995. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZARNKOWIE

Przedszkole mieści się w dwóch sąsiadujących ze sobą budynkach. Do budynku głównego prowadzą 3 wejścia ogólnodostępne oraz 3 wejścia dla pracowników (dowóz towaru itp.). Do dwóch wejść ogólnodostępnych prowadzą schody (5-6 ). Przy wejściu od placu zabaw znajduje się dogodny dojazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale dydaktyczne, toalety, sekretariat) na parterze. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. Przed budynkiem przedszkola są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. W pobliżu znajduje się miejska toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz miejsce do przewijania dzieci.

Do budynku nr 2 prowadzą dwa wejścia, jedno ogólnodostępne wejście główne natomiast drugie wejście przeznaczone jest do biblioteki. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd dla wózków. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale dydaktyczne, toalety) na parterze. W budynku nie ma windy. W przedszkolu nie ma pętli indukcyjnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Baillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Jak do naszego przedszkola?

Budynek główny przedszkola: 

https://www.google.pl/maps/@52.8932758,16.5475128,3a,75y,139.26h,84.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRXMI0kW0QHycExIfX_tBNQ!2e0!7i13312!8i6656 

Budynek nr 2: 

https://www.google.pl/maps/@52.8932758,16.5475128,3a,75y,139.26h,84.28t/data=!3m6!1e1!3m4!1sRXMI0kW0QHycExIfX_tBNQ!2e0!7i13312!8i6656 

Data dodania: 2020-03-31 11:16:58
Data edycji: 2023-04-12 13:49:19
Ilość wyświetleń: 3129
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej