WNIOSEK DO PRZEDSZKOLA (kliknij w pasek)

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Historia przedszkola

Historia naszego przedszkola


Pani Halina Kozłowska i Pani Waltraud Stawińska to osoby, które szczególnie zaangażowały się w powstanie przedszkola przy Zakładach Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Czarnkowie. Budowa trwała tylko rok. 16 stycznia 1978 roku otwarto szeroko drzwi dla dzieci i rodziców. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Pani Halina Kozłowska, Pani Maria Latuszek, Pan Bolesław Popiela, Pan Adam Szymczak i Pan Gustaw Jaros. Dyrekotrem została Pani Krystyna Dydo. Funkcję dyrektora pełniła do 09 grudnia 1987roku. Początkowo przedszkole liczyło 5 oddziałów, a grupy były bardzo liczne – ponad 30 dzieci. Przyjmowano wyłącznie dzieci pracowników ZPPiW. Ze względu na wyż demograficzny i duże zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną utworzono oddział w byłym Klubie „Drzewiarz” i w bloku nr 21 na Os. Parkowym. Przedszkole liczyło wówczas 7 oddziałów, do których uczęszczało ponad 200 dzieci. Ze względu na określone wymogi sanitarne w 1987 roku został zlikwidowany oddział w bloku nr 21, a w 1990 roku zamknięto również oddział w„Drzewiarzu”. W 1992 roku zlikwidowano żłobek, a budynek przekazano na potrzeby przedszkola. Utworzono grupę żłobkową dla dzieci od 1 roku, 9 miesięcy do 3 lat. Zakłady Płyt Pilśniowych i Wiórowych przekazały przedszkole Gminie Miejskiej i od 01 stycznia 1991 roku funkcjonowało ono jako Przedszkole Miejskie nr 4. W listopadzie 2001 roku uporządkowano numerację i od tego momentu zostaliśmy Przedszkolem Publicznym nr 2. Dnia 18 stycznia 2008 roku odbyła się uroczystość nadania imienia naszemu przedszkolu, połączona z obchodami 30-lecia istnienia naszej placówki. Od tego dnia nosimy nazwę Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Jana Brzechwy w Czarnkowie.

Obecnie przedszkole jest ośmiooddziałowe i skupia dzieci od 1 roku i 9 miesięcy do 6 lat. Jest czynne od godziny 6:20 do 16:00. Do oddziałów uczęszcza po 25 dzieci. W przedszkolu realizowana jest bezpłatna pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona przez wykwalifikowanych specjalistów: logopedów, pedagoga, terapeutów pedagogicznych, nauczyciela wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagogów oraz fizjoterapeuty. W przedszkolu jest zatrudnionych 20 nauczycieli, 2 pracowników administracyjnych i 21 pracowników obsługi. Dyrektorem przedszkola od 10 grudnia 1987 roku jest Alina Martenka. Do chwili obecnej wykonano szereg remontów i modernizacji. Nasze przedszkole pięknieje z dnia na dzień. Staramy się podejmować takie działania, które uczynią nasze przedszkole miejscem miłym i przyjaznym dla dzieci i rodziców.

 
 
 
Data dodania: 2019-04-19 08:23:19
Data edycji: 2019-05-20 18:34:52
Ilość wyświetleń: 1128
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej