WOLNE MIEJSCA W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2023/2024 (kliknij w pasek)
Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

PLAN DALTOŃSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU

PLAN DALTOŃSKI W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Twórczynią Planu daltońskiego jest amerykańska nauczycielka Helen Parkhurst (1887-1957): 

"Jeśli szanujemy dziecko i podążamy za jego możliwościami, to może ono zrobić więcej, niż od niego oczekujemy,

a wszystko co dziecko potrafi – nauczycielowi zrobić nie wolno."

 

 

SAMODZIELNOŚĆ

 

Rozwijamy samodzielność w działaniu i myśleniu dzieci, dzięki czemu wzmacniamy i wspieramy ich poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie oraz otwartość na nowe wyzwania.

 

Jako nauczyciele - wychowawcy:

 • SŁUCHAMY – dajemy szansę spróbować,
 • STOPNIUJEMY TRUDNOŚCI – dążymy do tego, aby dziecko osiągnęło sukces,
 • NIE WYRĘCZAMY – jeśli dziecko jest w stanie wykonać czynność samodzielnie,
 • WSPIERAMY I MOTYWUJEMY.

 

   

   

 

 

 

„Instrukcja rozbierania / ubierania się” – dziecko na podstawie zawieszonej instrukcji ma możliwość samodzielnego ubrania się i rozebrania z zachowaniem odpowiedniej kolejności.

 

 

Wizualizacja kącików tematycznych – dziecko na podstawie fotografii widzi, gdzie należy odłożyć daną zabawkę.

 

 

 

WSPÓŁPRACA

 

Rozwijamy umiejętności dzieci do:

 • pracy w grupie,
 • zespołowego wykonywania zadań,
 • spólnego rozwiązywania problemów,
 • a także zdolność tworzenia więzi wśród dzieci.

 

Współpracując dzieci dokonują wielkich rzeczy.

 

 

 

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Uczymy dzieci dobrze używać swobody i odpowiedzialności poprzez planowanie swojej pracy. Dzieci same decydują o sposobie, tempie, kolejności i czasie wykonania postawionego im zadania. Za każdym wyborem stoi odpowiedzialność za wykonanie zadania, dzięki temu dzieci uczą się, że z danej wolności należy mądrze korzystać.

 

Pełnienie dyżurów, np.: nakrywanie do stołu, sprzątanie po posiłku, rozdawanie pomocy dydaktycznych, wycieranie stołów, zamiatanie podłogi pod stołami, sprawdzanie porządku w kącikach, podlewanie kwiatów itp.

 

 

Tablica planowania zadań - uczenie podejmowania odpowiedzialności za własne działania i doprowadzanie

ich do końca.

 

 

REFLEKSJA

Stanowi tło każdego podjętego przez nas działania. Służy zastanowieniu się nad sposobem naszej pracy oraz jej skutkami i efektami. 

 

 

Pomoce dydaktyczne, które wykorzystujemy w naszj pracy:

 

 • Plan dnia – wizualizację poszczególnych części dnia. Dzięki niemu dziecko wie, jakie poszczególne aktywności pojawią się w ciągu pobytu w przedszkolu.

 

 

 • Wizualizacja zasad „Kodeks grupowy” - wyeksponowany jest w sali w widocznym miejscu. Odwołujemy się do niego w razie potrzeby. 

 

 

 

 

 • Wizualizacja dni tygodnia – zgodnie z umowną kolorystyką dni. Dzieci zaznaczają aktualny dzień tygodnia. Kolorowa wizualizacja ułatwia zrozumienie pojęcia czasu.

 

 • Tablica obecności

 

 • Zegar daltoński - odmierza czas pracy. Zegar uczy dzieci planowania podejmowanych aktywności, tak aby zmieściły się w wyznaczonym przez nauczyciela przedziale czasowym (5, 10, 15, 30 minut). 

 

 

 

 • Kalendarz urodzin

 

Praca z instrukcją

 

 

 • Plan miesiąca – wizualizacja tematyki zajęć w poszczególnych miesiącach. Na początku każdego miesiąca omawiamy tematy, którymi będziemy się zajmować w danym tygodniu. Dzieci w każdej chwili mogą zobaczyć, o czym będziemy rozmawiać. 

 

 

 

 • Kalendarz pogody

 

 

 • Wizualizacja pór roku oraz miesięcy

 

 

 • "Droga do wakacji" - wizualizacja najważniejszych wydarzeń w ciągu roku

 

 

 

 

Data dodania: 2021-12-13 21:39:28
Data edycji: 2023-03-17 17:21:01
Ilość wyświetleń: 475
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej