Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zespoły zadaniowe

Zespoły zadaniowe działające w naszym przedszkolu:

  1. Zespół programowy
  2. Zespół ds. ewaluacji
  3. Zespół ds. imprez i uroczystości ogólnoprzedszkolnych
  4. Zespół WDN
  5. Zespół ds. planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  6. Zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  7. Zespół ds. kształcenia specjalnego
Data dodania: 2019-08-29 21:23:44
Ilość wyświetleń: 622
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button