Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

WITAMY WAS WE WTOREK (12.05.2020r.)

WITAMY WAS WE WTOREK (12.05.2020r.)

NA DZIŚ CHCIAŁYBYŚMY ZAPROPONOWAĆ WAM ZABAWY                                                                                                                                  I ĆWICZENIA ZWIĄZANE Z MIERZENIEM POJEMNOŚCI PŁYNÓW ORAZ TROCHĘ RUCHU PRZY MUZYCE…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpoczniemy od wykonania zadania w karcie pracy:

 • Karta pracy, cz. 4, s. 30−31.

Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy. Oglądanie zdjęć warszawskich syrenek. Rysowanie po śladach rysunków bez odrywania kredki od kartki.

 

Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

Przygotowane przez Rodzica kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą. Butelki są dobrze zakręcone.

 • Określanie, ile wody jest w butelce.

Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą. Pyta dziecko: Ile jest wody w butelce – dużo, mało? Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.

 

 • Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody.

Butelki z różną ilością barwionej wody.

Rodzic ustawia butelki na stoliku przed dzieckiem.

− Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej.

− Ustawia butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.

− Dmucha w kolejne odkręcone butelki. Porównuje dźwięki wydawane przez nie.

 

 • Zapoznanie z miarą płynów.

Rodzic pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dziecku, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.

 

 • Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary.

Butelki z wodą, kubek.

Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczy, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, Określa, gdzie wody było więcej (było tyle samo).

 

 • Karta pracy, cz. 4, s. 32–33.

Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach.

Sok jabłkowy, szklanki, kubek plastikowy.

Rodzic wlewa tyle samo soku jabłkowego do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest plastikowy kubek.

 • Dziecko ogląda szklanki i dochodzi do wniosku, że o ilości soku nie mówi jego poziom w szklankach, tylko miarka jaką ten płyn rozlewano.

Wskazywanie butelki, w której zmieści się najwięcej płynu i tej, w której zmieści się go najmniej.

Czytanie z Rodzicem lub samodzielnie pojemności butelek.

 • Dziecko rysuje szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie koloruje butelki, rysuje je po śladzie a potem samodzielnie według wzoru.

 

 • Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi.

Dla dziecka butelka plastikowa.

Dziecko dostaje butelkę i ustawia ją względem siebie według poleceń Rodzica:

− połóż butelkę przed sobą, za sobą,

− połóż ją po swojej prawej stronie, po swojej lewej stronie,

− turlaj butelkę po podłodze.

 

Zabawy ruchowe przy muzyce:

PROPOZYCJA PIERWSZA:

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ

źródło: YouTube NAJPIERW SKŁON – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity!

 

PROPOZYCJA DRUGA:

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA

źródło: YouTube SKACZEMY, BIEGNIEMY  – @WYGIBASY TV - piosenki dla dzieci - piosenka dla dzieci, dziecięce hity!

 

NAWIĄZUJĄC DO TEMATU TYGODNIA – „MOJA OJCZYZNA” ZACHĘCAMY DO WYKONANIA PRACY PLASTYCZNEJ – „GODŁO NASZEGO KRAJU”.

 • Wykonanie pracy plastycznej „Nasze godło”.

Dla dziecka wyprawka, karta 22, nożyczki, czerwona farba, pędzel, korona.

 • Wycinanie z karty rysunku godła i pomalowanie go na czerwono, tak aby kształt orła został biały.
 • Naklejanie korony – naklejka na głowie orła.

 

DO JUTRA…

Data dodania: 2020-05-11 20:47:49
Data edycji: 2020-05-11 20:58:42
Ilość wyświetleń: 66
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button