Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Domowe inspiracje część 35 - 5.05.2020

Domowe inspiracje część 35       -  5.05.2020

 

Dzisiaj wszystkie Sowy zachęcamy do zapoznania z tematem „Stolica, Wisła, syrenka”

 

Cele:

 • porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary,
 • poznawanie miary płynów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Na początku przypomnijmy sobie jak nazywa się rzeka, która przepływa przez nasze miasto Czarnków?! Tak Noteć! 

Ciekawe czy pamiętacie jak nazywa się rzeka przepływająca przez Warszawę?! Tak Wisła!

 

Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce.

Skąd się bierze woda w rzece? Przede wszystkim z deszczu, a również z topniejących śniegów. W Wiśle tylko mała część wody pochodzi ze źródła. Gdy dołączają do niej inne rzeki, wody robi się coraz więcej, a rzeka staje się szersza. Wisła w Krakowie jest wąska, w Warszawie szersza.

                                               

 

 

Karta pracy, cz. 4, s. 30−31.
Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy. Oglądanie zdjęć warszawskich syrenek. Rysowanie po śladach rysunków bez odrywania kredki od kartki.

 

Teraz należy przygotować kilka plastikowych butelek z wodą.

 

Zabawa ruchowa z wykorzystaniem butelek:

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4&feature=youtu.be

 

 

Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

Przygotowane kilku butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą. Butelki są dobrze zakręcone.

 • Określanie, ile wody jest w butelce.
  Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą. Pyta dzieci: Ile jest wody w butelce – dużo, mało? Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.
 • Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. Butelki z różną ilością barwionej wody.
  Rodzic ustawia butelki na stoliku przed dzieckiem.

− Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej.

−  Ustawiają butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.

−  Dmuchają w kolejne odkręcone butelki. Porównują dźwięki wydawane przez nie.

 • Zapoznanie z miarą płynów.

Rodzic pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dziecku, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.

 • Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary.

Butelki z wodą, kubek.

Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczy, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, Określa, gdzie wody było więcej (było tyle samo).

 

Karta pracy, cz. 4, s. 32–33.
Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach.
Sok jabłkowy, szklanki, kubek plastikowy.
Rodzic wlewa tyle samo soku jabłkowego do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest plastikowy kubek.

Dziecko ogląda szklanki i dochodzi do wniosku, że o ilości soku nie mówi jego poziom w szklankach, tylko miarka jaką ten płyn rozlewano. Dziecko wypija sok ze szklanek. Wskazuje butelki, w której zmieści się najwięcej płynu i tej, w której zmieści się go najmniej. Czytanie z rodzicem lub samodzielnie pojemności butelek.

Dziecko rysuje szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie koloruje butelki, rysuje je po śladzie a potem samodzielnie według wzoru.

 

Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi.

Dziecko dostaje butelkę, ustawia względem siebie według poleceń rodzica:

− połóż butelkę przed sobą, za sobą,

− połóż ją po Twojej prawej stronie, po Twojej lewej stronie,

− turlaj butelkę po podłodze.

 

Wykonanie pracy plastycznej Nasze godło –  załącznik.

Wycinanie z karty rysunku godła i pomalowanie go na czerwono, tak aby kształt orła został biały. • Pomalowanie korony na głowie orła.

 

Ćwiczenia oddechowe „Wiślane fale”.

Dla dziecka przymocowane do cienkich patyczków niebieskie paski karbowanej bibuły.

Dziecko nabiera powietrze nosem, następnie powoli wypuszcza je ustami, wprawiając w ruch

paski bibuły.

 

Zdjęcie główne pochodzi ze strony: https://deon.pl/swiat/wiadomosci-z-polski/warszawa-wycinka-nad-wisla-tymczasowo-wstrzymana-,744288

Zdjęcie pochodzi ze strony: http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=866

Załacznik do pobrania ze strony: http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/godlo-polski?version=print

Data dodania: 2020-05-05 07:01:39
Data edycji: 2020-05-05 08:36:00
Ilość wyświetleń: 102
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button