Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

STOLICA, WISŁA, SYRENKA (12.05.2020r.)

STOLICA, WISŁA, SYRENKA (12.05.2020r.)

STOLICA, WISŁA, SYRENKA

(12.05.2020r.)

Moja ojczyzna II

 

Dzień dobry Drodzy rodzice oraz Entliczki-Pentliczki!

1. Na początku proponuję ułożenie zdań z podanymi słowami.

Wyrazy: stolica, Wisła, syrena.
Dzieci losują wyrazy. Odczytują je samodzielnie lub z pomocą rodzica. Następnie układają zdania z odczytanymi słowami.

2. Teraz proponuję kilka ćwiczeń gimnastycznych:

 • Ćwiczenie mięśni brzucha Jak najdalej w przód.
  Dziecko w siadzie prostym, trzyma w obu rękach maskotkę. Wykonuje skłon tułowia w przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana proste).
  • Skręty Na prawo, na lewo.
  Dziecko w siadzie skrzyżnym, trzymają maskotkę na głowie, przytrzymuje ją rękami, łokcie ma na zewnątrz. Wykonuje skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas wykonują kilka rzutów i chwytów maskotki.
  • Skrętoskłony
  Witamy stopy.
  Dziecko w siadzie rozkrocznym, maskotkę trzyma oburącz w górze; wykonuje skrętoskłon do lewej stopy – przywitanie jej (podczas ćwiczenia dziecko stara się nie zginać kolan, maskotkę trzymają obiema rękami).
  • Ćwiczenie mięśni grzbietu
  Oglądamy maskotkę.
  Dzieci leży na brzuchu, trzyma maskotkę w obu rękach przed twarzą. Unosi głowę, prostują ręce; ogląda kręgle, wytrzymuje przez chwilę. Potem powrót do leżenia – odpoczynek.
  • Ćwiczenie mięśni brzucha
  Spotkanie.
  Dziecko leży na plecach, trzyma maskotkę w obu rękach wyciągniętych za głową. Jednocześnie wznosi obie ręce i nogi – dąży do spotkania nóg z maskotką; potem powraca do pozycji wyjściowej.
  • Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha
  Z nóg do rąk.
  Dziecko leży na plecach, maskotkę trzyma pomiędzy stopami. Przekazuje maskotkę do rąk za głową i powracają do siadu. Ponownie wkładają maskotkę pomiędzy stopy i od nowa wykonuje ćwiczenie.

  Proszę poprosić dzieci o przygotowanie dziesięciu klocków, patyczków lub innych liczmanów.

  3.
  Zabawa dydaktyczna
  Dodaj lub odejmij.
  Dla każdego dziecka: liczmany, kartoniki z liczbami od 1 do 10.

  Dziecko siedzi, a przed nim znajdują się liczmany. Dziecko losuje kartonik z liczbą. Dobiera sobie kolejno odpowiednią liczbę liczmanów i układają je przed sobą, kładąc obok swój kartonik z liczbą.
  Potem oddaje swój kartonik rodzicowi. Losuje kolejny kartonik z liczbą. Teraz liczba liczmanów dziecka nie odpowiada liczbie umieszczonej na kartoniku. Dziecko dobierają lub oddaje liczmany tak, aby ich liczba była zgodna z liczbą umieszczoną na kartoniku. Potem dziecko mówi, ile miało liczmanów, ile ma teraz, czy odjęła czy dodała liczmany, oraz pisze na kartce odpowiednie działanie.
  Np. dziecko miało kartonik z 8 ułożyło przed sobą osiem liczmanów. Potem dostało kartonik z 4 i oddało cztery liczmany. Na koniec napisało działanie: 8 – 4 = 4 

Jestem pewna, że doskonale Wam poszło, więc teraz czas na kolejne ciekawe zadanie.

4. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

• Określanie, ile wody jest w butelce.
Potrzebne będzie: kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą.

Butelki muszą być dobrze zakręcone. Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą.
Pyta dziecko: Ile jest wody w butelce – dużo, mało?
Potem przewraca butelkę i pyta: Czy jest w niej tyle samo wody?
• Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody.
Potrzebne będą: butelki z różną ilością barwionej wody.
Rodzic ustawia butelki na stoliku przed dzieckiem.
− Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej. − Ustawia butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.
− Dmucha w kolejne odkręcone butelki. Porównują dźwięki wydawane przez nie.
• Zapoznanie z miarą płynów.
Potrzebne będą: butelki o różnej pojemności np. 0,5l, 1l, 1,5l.
Rodzic pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l.
Mówi dziecku, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.
• Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary.
Potrzebne będą: butelki z wodą, kubek.
Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczą, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, Określają, gdzie wody było więcej (było tyle samo).

5.
Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi.
Potrzebna będzie: plastikowa butelka.

Dziecko dostaje butelkę, Ustawia ją względem siebie według poleceń rodzica:
− połóż butelkę przed sobą, za sobą,
− połóż ją po swojej prawej stronie, po swojej lewej stronie,
− turlaj butelkę po podłodze.


6.
Wykonanie pracy plastycznej Nasze godło.
Potrzebne będą: wyprawka, karta 22, nożyczki, czerwona farba, pędzel, korona.


- Wycinanie z karty rysunku godła i pomalowanie go na czerwono, tak aby kształt orła został biały

- Naklejanie korony – naklejka na głowie orła.


Zdjęcia prac plastycznych mogą Państwo przysłać na adres e-mail: moja.grupa@o2.pl


ZADANIA W KSIĄŻKACH NA DZIŚ

Dziś ponownie do wykonania są cztery karty pracy, w związku z czym zalecam podzielić ich ilość wykonywaną przez dzieci jednorazowo na mniejsze części, uwzględniając przy tym ich możliwości.

Karta pracy, cz. 4, s. 30, 31, 32, 33
• Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy.
• Oglądanie zdjęć warszawskich syrenek. Rysowanie po śladach rysunków bez odrywania kredki od kartki.
• Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach.
• Dzieci rysują szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie kolorują butelki, rysują je po śladzie a potem samodzielnie według wzoru.

Wyprawka, karta 22


Miłego dnia! Do jutra!

 

Źródło zdjęcia głównego:
https://pixabay.com/pl/photos/warsaw-warszawa-2091918/

Data dodania: 2020-05-11 21:24:56
Data edycji: 2020-05-11 21:30:05
Ilość wyświetleń: 74
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button