Przedszkole Miejskie Nr 2 im.Jana Brzechwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Ewaluacja

EWALUACJA WEWNĘTRZNA
PROWADZONA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013


Przedszkole Miejskie Nr 2 im. Jana Brzechwy
Os. Parkowe 10
64-700 CzarnkówZakresem ewaluacji objęto:
OBSZAR I
EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ
ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ

wymaganie:
1.3 Respektowane są normy społeczne.

WNIOSKI KOŃCOWE Z PRZEPROWADZONEJ EWALUACJI:


1. Wymagania Przedszkola w zakresie zachowania i postaw wychowanków są jasno sprecyzowane m.in.

   w Programie wychowawczym i przekazane Rodzicom.
2. Rodzice zostali zapoznani z zamierzenia wychowawczymi realizowanymi w naszej placówce.
3. Obserwacje dokonane przez panią Dyrektor i panią Wicedyrektor świadczą o przyswojeniu przez

   dzieci norm społecznych.
4. Metody wychowawcze stosowane przez nauczycielki są różnorodne, a przede wszystkim
   skuteczne – eliminują większość zachowań niepożądanych.
5. Zachowania niezgodne z normami społecznymi zaobserwowano u 11 wychowanków.
6. Rodzice w dużym stopniu angażują się w ujednolicenie oddziaływań wychowawczych.
7. Wnioski nauczycielek dotyczące aspektów wychowawczych służą modyfikacjom

    Programu wychowawczego.

Strategia zmian (działań) w celu podniesienia jakości pracy w ewaluowanym obszarze:
- na bieżąco informować Rodziców podczas rozmów indywidualnych o zachowaniu dziecka,
  a w szczególności o zachowaniach niepożądanych,
- rozszerzyć tematykę zajęć dotyczącą znajomości przez wychowanków tradycji rodzinnych i narodowych,
- włączyć psychologa do oddziaływań wychowawczych – zorganizować spotkania o tematyce interesującej Rodziców.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego