Przedszkole Miejskie Nr 2 im.Jana Brzechwy

Idź do spisu treści

Menu główne

Ćwiczyć każdy może

Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej

„ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”

organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu


http://www.szkolawruchu.men.gov.pl

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Przedszkole w Ruchu”
przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej
w następujących obszarach:

    1. SCENARIUSZ ZAJĘĆ MIĘDZYODDZIAŁOWYCH - AKTYWNE POWITANIE
        JESIENI – zabawy ruchowe na placu przedszkolnym i w lesie
    2. SCENARIUSZ ZAJĘĆ: DBAMY O ZDROWIE – przedstawienie na podstawie
       
„Godzina duchów” – „Kabaret na jednej nodze” Wandy Chotomskiej
    3. MIĘDZYODDZIAŁOWA OLIMPIADA SPORTOWA pod hasłem: W zdrowym ciele
        
zdrowy duch.
    4. SCENARIUSZ ZABAW - Sport to zdrowie
    5. Zajęcia sportowe w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. H.
        
w Czarnkowie
    6. SCENARIUSZ  - Zimowa olimpiada sportowa
    7. SCENARIUSZ ZAJĘĆ - Ruch to zdrowie. Dzisiaj zumba…

    1. Scenariusz zajęć: Ruch i zabawa, to ważna sprawa – spotkanie z pielęgniarką
    2. Scenariusz zajęć: W zdrowym ciele zdrowy duch

    Konkurs wiedzy o sporcie, zdrowiu i bezpieczeństwie pod hasłem:
   „O sporcie wszystko wiem i zdrowo jem” we współpracy
    
z Miejską Biblioteką Publiczną w Czarnkowie, Filia nr 1

    Odkrywamy pasje, zainteresowania i talenty naszych dzieci. We współpracy
    z rodzicami stworzyliśmy wystawę zdjęć z pasjami i  zainteresowaniami sportowymi
    
dzieci - udostępniona jest na holu naszego przedszkola.


    1. „ŚWIĘTO ZIEMNIAKA” - FESTYN RODZINNY przy współpracy ze Stacją
         Sanitarno – Epidemiologiczną w Czarnkowie. Realizacja programu
       
„BĄDŹMY ZDROWI – WIEMY WIĘC DZIAŁAMY”
    2. „WITAMY WIOSNĘ NA SPORTOWO” – FESTYN Z RODZICAMI pod hasłem
        
„Z MAMĄ, Z TATĄ WYGRYWAMY GDY SPORT RAZEM UPRAWIAMY”
         we współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Czarnkowie.
         Realizacja programu
      
„BĄDŹMY ZDROWI – WIEMY WIĘC DZIAŁAMY”
        Podczas przeprowadzania Ogólnopolskiej Akcji „ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE”
         organizowanej w ramach ROKU SZKOŁY W RUCHU głównie realizowane
         były następujące obszary Podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia;
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest
dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie
uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu;
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc;

1.Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:


2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać
w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego